• Perspektiv
  • Skisse
  • Utomhusplan
  • Plan
  • Snitt

Vilberg Ungdomsskole

Tilbygg til eksisterende skole

Ombygging og tilbygg til Vilberg Ungdomsskole

Tilbygg til den eksisterende skolen som øker kapasiteten betraktelig

I øst oppføres en ny bygning som blir undervisningsseksjonen. En annen bygningskropp i to etasjer er lagt opp i tilknytning til den eksisterende hovedbygningen. Dette andre nye volumet i sør vil blant annet romme et samlingsrom og musikkavdeling. Hovedbygningen, som skal beholdes, vil bestå av skolekjøkken, personalrom, auditorium, naturfagsrom og kontorer. 

Ombygging av Vilberg Ungdomsskole skal dekke den fremtidige veksten, som vil få en kapasitet på 540 elever.