• img4
  • x Kunnskapsbyen B
  • img6
  • plan
  • img5
  • bilde
  • img7
  • img2

Kunnskapsbyen barnehage

Ideen var å lage en barnehage basert på stor fleksibilitet og moderne pedagogiske prinsipper. I hver ende av huset finnes en base med tre avdelinger og tilhørende felles rom. Fellesrommenes beliggenhet med lik tilgjengelighet for alle avdelingene i basen legger forholdene godt til rette for sambruk og samarbeid.

Fellesrommene består blant annet av spesialrom som formingsrom, eventyrrom, mediatek, musikkrom, vannleksrom og et stort rom til fellessamlinger og motoriske aktiviteter

Da barnehagen åpnet var den en av Norges største barnehage med 123 barn og 28 ansatte