• Perspektiv
  • Sorli utomhusplan
  • Plan 1
  • Plan 2
  • Snitt AA
  • Sorli kantine
  • Snitt CC
  • Fasade Sør
  • Fasade Vest
  • Fasade sor

Sørli Skole

Innbudt konkurranse

Vindveggen har deltatt som ett av fire prekvalifiserte arkitektkontor i plan og designkonkurransen for Sørli barneskole i Nittedal kommune.